Obavijest o rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 22. travnja 2021. godine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je 22. travnja 2021. u postupku nadzora nad poslovanjem ovog leasing društva rješenje pod poslovnim brojem – klasa: UP/I 973-06/20-01/02, urbroj: 326-01-50-52-521-21-7, koje je dostupno pod niže navedenom poveznicom:

https://www.hanfa.hr/media/5765/10-impuls.pdf

Objavljeno: 29.04.2021. u 09:11 sati.