Informacije o promjeni visine i načina otplate naknade za leasing, odnosno odgodi dospijeća računa naknade za leasing

U cilju lakšeg premošćivanja problema uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa, IMPULS-LEASING d.o.o. će razmotriti zahtjeve klijenata za promjenom visine i načina otplate naknade za leasing, odnosno odgodu dospijeća računa naknade za leasing, a koji bilježe financijske probleme i smanjen obujam poslovanja. 
 
Tko može zatražiti promjenu visine i načina otplate naknade za leasing, odnosno odgodu dospijeća računa naknade za leasing ?
 
Promjenu visine i načina otplate naknade za leasing, odnosno odgodu dospijeća računa naknade za leasing mogu zatražiti primatelji leasinga, fizičke i pravne osobe koji imaju financijske poteškoće uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.
 
Što je potrebno učiniti ?
 
1. Molimo da pažljivo proučite i popunite jedan od obrazaca i to ovisno o vrsti zaključenog leasing ugovora i Vašem statusu primatelja leasinga:

a)   Zahtjev za promjenu visine i načina otplate naknade za leasing (financijski leasing / potrošači / fizičke osobe)

b)   Zahtjev za promjenu visine i načina otplate naknade za leasing (financijski leasing / pravne osobe)

c)   Zahtjev za promjenu visine i načina otplate naknade za leasing (financijski leasing / obrtnici / slobodna zanimanja / poljoprivrednici)

d)   Zahtjev za odgodu dospijeća računa naknade za leasing (operativni leasing / fizičke osobe)

e)   Zahtjev za odgodu dospijeća računa naknade za leasing (operativni leasing / pravne osobe)

f)    Zahtjev za odgodu dospijeća računa naknade za leasing (operativni leasing / obrtnici / slobodna zanimanja / poljoprivrednici)


2. Predaja zahtjeva
 
Zahtjev se predaje putem e-mail adrese: reprogram-zahtjev@impuls-leasing.hr
(u naslovu e-mail poruke navesti naziv primatelja leasinga)
ili poštom na adresu sjedišta društva:
IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb uz napomenu Reprogram. 

3. Obrada zahtjeva
 
IMPULS-LEASING će obraditi Vaš zahtjev. Nakon završene obrade djelatnik IMPULS-LEASINGA će Vas putem e-mail poruke obavijestiti o daljnjim koracima. 
 
Napomene:
 
Postupanje po dostavljenim zahtjevima odnosi se na račune naknade za leasing obroke koji još nisu izdani.
 
Ukoliko imate pitanja vezano za podmirenje dospjelog dugovanja po izdanim računima za leasing obroke, ljubazno Vas upućujemo da svoj upit proslijedite na e-mail adresu opomene@impuls-leasing.hr, a sve kako bi postigli dogovor o podmirenju istih.
 
Ovim putem skrećemo Vam pažnju na potrebu dostave zahtjeva u što kraćem roku, a najkasnije do 29. listopada 2020.