Informacije o odgodi dospijeća računa naknade za leasing u operativnom leasingu - postojeći korisnici odgode dospijeća računa naknade za leasing

OBAVIJEST O MJERAMA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH PANDEMIJOM VIRUSA TIPA COVID - 19 – za primatelje leasinga temeljem ugovora o operativnom leasingu

U slučaju da je vaš Zahtjev za odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing u operativnom leasingu odobren i već koristite mogućnost odgode dospijeća računa za naknadu za leasing u operativnom leasingu, donosimo Vam upute vezane uz mogućnost korištenja ove pogodnosti u tromjesečnom razdoblju koje će nastupiti nakon proteka tromjesečnog razdoblja za koje je ova pogodnost odobrena, a sve u slučaju daljnjih narušenih poslovnih okolnosti koje su uzrokovane pandemijom virusa tipa COVID-19.

Tko može zatražiti odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing u operativnom leasingu ?
 
Primatelji leasinga sa zaključenim ugovorom/ima o operativnom leasingu.
 
Preduvjeti kojima je potrebno udovoljiti, a sve kako bi davatelj leasinga bio u mogućnosti razmotriti Vaš Zahtjev navedeni su u pojedinačnim Zahtjevima za odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing, a ovise o Vašem statusu primatelja leasinga.

 
Što je potrebno učiniti ?
 
1. Molimo da pažljivo proučite i popunite jedan od obrazaca i to ovisno o vrsti zaključenog leasing ugovora i Vašem statusu primatelja leasinga:

a)   Zahtjev za odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing (operativni leasing / fizičke osobe)

b)   Zahtjev za odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing  (operativni leasing / pravne osobe)

c)   Zahtjev za odgodu dospijeća računa za naknadu za leasing (operativni leasing / obrtnici / slobodna zanimanja / poljoprivrednici)


2. Predaja zahtjeva
 
Zahtjev sa pripadajućom traženom dokumentacijom predaje se putem e-mail adrese: reprogram-zahtjev@impuls-leasing.hr
(u naslovu e-mail poruke navesti tvrtku/naziv/ime i prezime primatelja leasinga), a potom poštom ili neposredno na adresu sjedišta društva:
IMPULS-LEASING d.o.o., Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb, uz napomenu Reprogram. 

3. Obrada zahtjeva
 
IMPULS-LEASING će obraditi Vaš zahtjev. Nakon završene obrade djelatnik IMPULS-LEASINGA će Vas putem e-mail poruke obavijestiti o daljnjim koracima. 
 

Napomene:


Postupanje po dostavljenim zahtjevima odnosi se na račune naknade za rate leasinga za koje još nisu izdani računi.

Ovim putem skrećemo Vam pažnju na potrebu dostave zahtjeva u što kraćem roku, a najkasnije do 29. listopada 2020.
 
Ukoliko imate pitanja vezano za podmirenje dospjelog dugovanja po izdanim računima za rate leasinga, ljubazno Vas upućujemo da svoj upit proslijedite na e-mail adresu opomene@impuls-leasing.hr, a sve kako bi postigli dogovor o podmirenju istih.